Blog Detail

2018-03-07

انواع موزاییک

انواع موزاییک

موزاییک ها از سری سنگ های ساختمانی پرکاربرد شناخته می شوند. در اینجا قصد داریم به معرفی انواع آن بر اساس شکل ظاهرونمای رویه بپردازیم.

طبقه بندی موزاییک ها بر اساس شکل ظاهرو نمای سطح رویه :

  1. موزاییک سیمانی:

موزاییکی که در سطح رویه فاقد سنگ دانه های تزئینی است و تنها دارای شیار و طرحهای ساده است.

  1. موزاییک سنگ دار:

موزاییکی است که در سطح رویه ی آن ازسنگ های تزئینی استفاده شده است و به ۳صورت شیاردار(طرح دار)، صاف، شسته ساخته می شود و برحسب اندازه و قطر دانه های سنگی قابل مشاهده به ۵دسته تقسیم می شوند.

  1. ۳٫موزاییک شیاردار:

موزاییکی است که در سطح رویه آن به اشکال مختلف دارای فرورفتگی و برجستگی بوده و به عنوانه فرش کف پیاده رو و محوطه استفاده می شود.

  1. ۴٫موزائیک شسته :

موزائیکی است که در سطح آن دانه های شنبه صورت برجسته نمایان ست.

  1. ۵٫موزائیک پلاکی:

موزائیکی است که در سطح رویه آن مصال حساختمانی سخت و صیقل پذیر وجود دارد و اندازه این سنگها برحسب ابعاد موزائیک متفاوت است و به صورت صاف ساخته می شود.

Leave a Comment